Informationssökning

Du hittar de databaser som Kattegattgymnasiet abonnerar på  i SKOLARENA. Skolarena samlar  lärresurser på ett ställe och du kan hitta information i flera olika databaser med en enda sökning eller välja att söka i en specifik databas som tex NE.

Länk till Skolarena: http://halmstadsgymnasieskolor.skolarena.se/web/arena

Skolarena

Har bibliotekarien varit i din klass och pratat om informationssökning? Titta i bibliotekets Fronterrum under Material. Där hittar du mer information och PP:s från de olika lektionerna.

Annonser