Källkritik

Källkritik är väldigt användbart eller faktiskt helt nödvändigt. I skolan, när du skriver ett arbete eller vill ta reda på fakta om ett ämne, men även utanför skolans värld behöver du vara källkritisk mer eller mindre hela tiden. Hur många gånger har du delat något på FaceBook som sedan visat sig vara ett missförstånd eller en lögn? Att tänka sig för innan man trycker på dela eller gilla är källkritik i vardagen.

Ett sätt att komma ihåg att vara källkritisk är att alltid (eller ofta) ställa frågan Vem säger vad, till vem i vilket syfte och när?

Annonser